Terugblik

Bloggen of vloggen

Per dag wordt in een blog of vlog beschreven wat het onderzoeksdoel is, op welke manier betrouwbare en valide informatie is verzameld, welke activiteiten zijn uitgevoerd, wat de conclusies zijn op basis van die dag.

Deze informatie is te vinden door het aanklikken van de tab onderzoek, dataverzameling en een deelvraag.