Home

Op deze site vind je de voortgang van ons onderzoek en de studiereis naar Stockholm. Dit onderzoek maakt integraal onderdeel  uit van de  Master Leren en Innoveren. logo_driestar

Hieronder zie je de klok tot het moment dat we weggaan. Als het reismoment wordt aangepast zal ook de klok worden aangepast.

Eigenaarschap in het Zweedse onderwijs

Wij onderzoeken hoe er in het Zweedse onderwijs ruimte wordt gegeven aan eigenaarschap. Boven in het menu vind je een tab naar het hele onderzoek. Eigenaarschap is een belangrijk onderdeel in het Zweeds onderwijsconcept Kunskapsskolan. Dit gepersonaliseerde onderwijsconcept is anders dan het traditionele onderwijs in Zweden. Wij onderzoeken hoe eigenaarschap op scholen door de Zweedse overheid wordt gestimuleerd. Zo ook hoe eigenaarschap terug te zien is in de leeromgeving, lessen en hoe dit door de leerlingen wordt ervaren.