Deelvraag 1

Hoe wordt eigenaarschap door overheidsbeleid gestimuleerd?

Na een intensieve zoektocht hebben we geen informatie kunnen vinden op de beantwoording van deze deelvraag.  Behalve dat de overheid het Kunskapskolan-concept niet stimuleert. Wel wordt in de wet beschreven dat private partijen zelf scholen mogen stichten, onder publieke bekostiging.