Dinsdag 13 november

Ontbijten om 7:00 uur met een briefing door onze dagvoorzitters Dieneke en Alette over welke activiteiten er vandaag plaatsvinden. 

ontbijt1
ontbijt

Om 7:30 uur vertrekken we  richting onze eerste bezoek aan de Kunskapskolan Nacka. We gaan op zoek naar antwoorden op onze onderzoeksvraag. 

 

8479c34c-1f2d-4fa3-8cde-9785d2aa604d
66873eb7-e3b9-41ba-9396-6fe1e1237f8f
allen bij nacka school
IMG_6247

Een kleine groep was actief en besloot terug te wandelen naar het hotel.


In de middag hebben we gewerkt aan de eerste verwerking van de opgedane informatie over de deelvragen.

_DSC0064
bc7edcaa-8586-4afc-a642-8e9984ee3158
03487300-7ea9-41fe-9248-c2a3a4710351
_DSC0071

Om 16:00 uur zijn drie personen van onze groep naar de Nederlandse school van de BISS gegaan om daar te observeren hoe de PO leerlingen daar les kregen. Ook mochten ze nog even meehelpen tijdens de les.

96371a71-2f83-458a-8afa-74219904c648

Bezoek aan de Nederlandse school in Stockholm

Met drie studenten bezochten we op dinsdagmiddag de Nederlandse school in Stockholm.

Hier krijgen kinderen met een Nederlandse achtergrond na schooltijd één keer per week twee en en half uur Nederlandse les. Voorwaarde is dat zij minimaal één Nederlandse ouder hebben. De Nederlandse school mag na schooltijd gratis gebruik maken van de lokalen van de internationale school. De kosten van dit onderwijs zitten vooral in leerkrachten en leermiddelen. Ouders betalen hiervoor zo’n € 800,- per schooljaar per kind.

De kinderen hebben verschillende achtergronden. Sommige kinderen zijn hier geboren, anderen zijn hier op latere leeftijd gekomen. Ongeveer de helft van deze kinderen woont hier permanent; de andere helft zijn kinderen van expads.

We bezochten groep 3 en groep 1/2. Groep 3 volgt het leesprogramma van Veilig leren lezen. Het is de bedoeling dat de lessen ongeveer synchroon lopen met het Nederlandse onderwijs. Als kinderen namelijk terug gaan naar Nederland, kunnen ze daar instromen in het reguliere onderwijs.

Het niveauverschil is echter wel groot. Kinderen leren in het Zweedse onderwijs pas lezen vanaf 7 jaar en met het internationale onderwijs vanaf 6 jaar. Zo kan het ene kind op de internationale school al begonnen zijn met lezen, terwijl het andere kind dat op de Zweedse school nog niet doet.

De kleuters in groep 1/2 werken met erg weinig materialen. Enerzijds is er weinig geld voor materiaal, anderzijds kunnen zij het moeilijk kwijt, omdat zij het lokaal na afloop steeds in originele staat moeten terugzetten.

We spraken met schoolleider Diane Keetlaer-Olsson. Zij woont al langere tijd in Zweden en heeft een Zweedse onderwijsbevoegdheid. Zij ziet grote verschillen tussen het Zweedse en Nederlandse onderwijssysteem. In Zweden zijn er in elke klas, naast de eigen leerkracht, ook nog één of meerdere onderwijsassistentes beschikbaar. De scholen waar zij ervaring mee had, werkten vooral aan kunstzinnige vakken en daar stonden de basisvakken, zoals taal en rekenen niet dagelijks op het programma. Verder wordt er weinig differentiatie aangeboden in de lessen. Er wordt weinig gebruik gemaakt van lesmethodes en veel vakken worden niet door de vaste leerkracht, maar door een vakleerkracht gegeven. De Zweedse overheid heeft leerdoelen gesteld, maar deze zijn niet concreet omschreven. De beschreven doelen moeten na drie schooljaren behaald zijn. Zo bestaan er doelen voor grade 3, grade 6 en grade 9. Diane mist in de doelen de duidelijkheid en de structuur.

Na deze gesprekken werd voor ons de context van het Zweedse onderwijs meer duidelijk. Mogelijk zou het ontstaan van de Kunskapsskolan scholen een reactie kunnen zijn op de gebreken die er ervaren werden en worden in het huidige Zweedse onderwijssysteem, waarbij weinig concrete doelen zijn. In het concept van Kunsskapskolan, wat doelenschool betekent, komen doelen juist wel expliciet naar voren. Deze zijn concreet en in kleine stappen geformuleerd.

 

Om 20:30 uur met z’n allen de dag doornemen en de planning van de woensdag vastleggen. Daarna aan de slag met de opgedane kennis om te verwerken in de vlogs.

_DSC0071